CosLex Consulting

Yritys perustettiin vuonna 2012 palvemaan kosmetiikka-alan yrityksiä turvallisuusarviointien laadinnassa sekä muissa kosmetiikkaan liittyvissä kysymyksissä. 

Turvallisuusarvioijalle on proviisorin ja estenomin tutkinnot sekä Brysselin Vrije yliopistossa vuonna 2012 suoritettu kosmetiikan turvallisuusarvioinnin sertifikaatti: Safety Assessment of Cosmetics in the EU.

Proviisorin tutkinto on yksinään lainsäädännön mukainen  tutkinto, jonka suorittanut henkilö on pätevä tekemään turvallisuusarviointeja kosmetiikkatuotteille. Proviisorin tutkinto on ylempi farmasian alan yliopistotutkinto. Estenomi on kauneudenhoitoalan AMK-tutkinto ja korkein Suomessa suoritettava kauneudenhoitoalan tutkinto.

Muita opintoja on kertynyt mm. kemiasta ja biokemiasta. Lisäksi

suoritettuna on useita kursseja liittyen farmasiaan, kosmetiikan lainsäädäntöön ja kosmetiikan turvallisuuteen liittyen. Jatkuvalla kouluttautumisella ylläpidetään osaaminen aina ajantasaisena.